Jak číst kostní skeny

Kostní sken je radiologická technika, při níž se do žil vstříkne malé množství radioaktivní chemické látky, známé také jako stopovací látka. Tento indikátor slouží k vizualizaci, jak rychlé kosti jsou rozkládány a reformovány. Rádioaktivní barvivo se hromadí v oblastech, kde dochází k většímu obratu kostí, což způsobuje, že na skenování se objeví světlé skvrny. Kostní skeny mohou být použity k identifikaci oblastí v kostech, které mají abnormální metabolismus, i když nejsou vhodné pro určení příčiny těchto abnormalit.

Identifikujte skenované kosti. Často bude vyšetření kostí označeno, alespoň z hlediska strany, která je levá nebo pravá strana pacienta, protože skenování může být odebráno zezadu nebo před pacientem. V opačném případě mohou být kosti na snímku zhruba identifikovány při pohledu na obrys orgánů kolem kostí.

Určete časový rámec. Některé kostní skeny se skládají pouze z jednoho obrazu. Jiné vyšetření kostní hmoty trvají v průběhu času třemi různými skeny, aby se podívaly na kosti v různých časech. Podívejte se na štítek na skenu, abyste zjistili, kdy byl sken proveden ve srovnání s jinými skenováními.

Podívejte se na “horké” a “chladné” skvrny. Kostní skeny používají mírně radioaktivní barvivo k měření kostního metabolismu. “Horké” oblasti – oblasti, které jsou na snímku abnormálně jasné – naznačují, že v této oblasti dochází ke zvýšení kostního obratu, zatímco studené oblasti na snímku – abnormálně tmavé ve srovnání s okolní kostou – naznačují, že je méně kostí Rozpadu a rozmachu v oblasti. Horké skvrny mohou svědčit o zánětu nebo nádoru, zatímco studené skvrny mohou být příznakem sníženého průtoku krve do oblasti. Kostní skeny jsou dobré pro detekci abnormalit v rozpadu a metabolismu kostí, ale nejsou vhodné pro určení příčiny Tyto abnormality. V důsledku toho mohou být nutné další testy, včetně MRI, k dalšímu zkoumání všech aberantních částí kostí.