Jak léčit popáleniny alkoholu

Alkohol není korozivní chemikálie, takže běžný isopropylalkohol při spalování nespaluje. Může se však spálit, pokud alkohol zachycuje oheň a dotýká se kůže. Správná léčba popálení alkoholu závisí na závažnosti poranění. Drobné popáleniny nebo popáleniny prvního stupně poškozují pouze vnější vrstvu pokožky a během několika dní se mohou hojit. Velké popáleniny, jako jsou popáleniny druhého nebo třetího stupně, postihují vrstvy a tkáně pod kůží a mohou se objevit nabobtnalé a mokré a vyvinout bolestivé puchýře, nebo v těžkých případech kůže vyčerpaly.

Opláchněte postiženou oblast pod chladnou, tekoucí vodou po dobu 20 minut, abyste odstranili veškerý zbývající alkohol z pokožky. Pokud do náustku zasáhne alkohol, okamžitě je vypláchněte vodou.

Po spálení znovu vypláchněte, jestliže si člověk po prvém praní stěžuje na zvýšené spálení.

Pokrytou oblast zakryjte suchým sterilním obvazem nebo čistou látkou. Udržujte tlak nebo tření z postižené oblasti. Poskytněte léky proti bolesti.

Zavolejte 911, jestliže jsou na těle znásilněny velké popáleniny, pokud je spálená oblast větší než 3 palce, pokud jsou postiženy oči, ruce, nohy, obličej nebo slabiny, nebo pokud je osoba v šoku nebo neudržitelná bolest .