Jak se stát silou a klimatizací trenér

Trénink síly a kondicionování vyvíjí a trénuje sportovce, aby zlepšili svou fyzickou kondici, atletický výkon a snížili riziko zranění. Jako silový tréninkový trenér byste mohli pracovat s mladými sportovci ve střední či střední škole, kolektivními týmy nebo dokonce v olympijských nebo profesionálních soutěžících. Jako specialita v rámci fitness průmyslu doporučují organizace, jako je Národní asociace pro posilování a úpravu a Americká rada pro cvičení, přijmout konkrétní kroky k rozšíření vašich znalostí a zkušeností v této oblasti koučování.

Získejte vzdělání

Dokonce i když máte zkušenost s účastí v určitém sportu, budete muset rozšířit své znalosti, abyste se naučili, jak správně trénovat tělo sportovce pro požadavky sportu. Budete potřebovat pevné pochopení aplikované lidské anatomie a fyziologie, hodnocení cvičení a předpisu a sportovní výkon designu. K těmto tématům můžete absolvovat kurzy nebo číst knihy. Nicméně, pokud máte v plánu hledat koučovací práci na kolegiální nebo profesionální úrovni, budete muset získat titul v oboru cvičení.

Získat zkušenosti

Síla a kondicionování je praktické pole a vyžaduje praktické koučování. Schopnost provádět a učit výcvikové cvičení a cvičení, včetně výkonů a výtahů v olympijském stylu, je zásadní. Pokud jste nováčci na poli, navštivte místní střediska středisek a středisek sportovních výkonů a zeptejte se, zda můžete pozorovat nebo dobrovolně pracovat jako trenér v tréninku. Většina vysokoškolských programů vyžaduje, aby studenti absolvovali cvičení nebo stáž. Přestože jsou tyto pozice často neplaceny nebo mají nízké stipendium, tyto příležitosti mohou být pro budoucího trenéra nesmírně cenné. Vyzkoušejte znalosti od dohlížejících trenérů, položte mnoho otázek a úzce spolupracujte s atletickým výcvikovým personálem. Vezměte si na vědomí různé styly koučování a teorie rozvoje programů, které vám pomohou vytvořit si vlastní koučovací přístup a filozofii.

Umění programového designu

Zatímco atletické trenéry rozvíjejí dovednosti a strategii sportovců, vyvinete si zvukovou a kondiční program pro sportovce v sezóně i mimo sezónu. Rozvíjení efektivního tréninku pro sportovce přesahuje rámec zápisu cvičení. Znalost aktuálního vědeckého výzkumu a praxe je důležitá pro vytvoření vhodného periodizovaného programu.

Získejte certifikát

Kromě základních školení první pomoci a CPR budete potřebovat jeden nebo více osobních školení nebo speciálních certifikačních certifikátů. Chcete-li trénovat na kolegiální nebo profesionální úrovni, sportovní oddělení často vyžadují certifikaci Specialisty pro silovou a klimatickou certifikaci (National Strength and Conditioning Specialist) a certifikaci sportovní výkonnosti na úrovni USA 1. Některé certifikace vyžadují titul v oboru cvičení nebo mají další předpoklady. Jiné certifikace, jako je Specialista na zlepšení výkonnosti Národní akademie pro sportovní medicínu a Americká rada pro specializované sportovní kondiční cvičení, jsou rovněž běžně přijímány. Výzkumné popisy práce pro typ koučování, který byste chtěli udělat, abyste zjistili, jaké kvalifikace a certifikace jsou požadovány. Bez ohledu na to, jakou certifikaci si vyberete, ujistěte se, že je to certifikace uznávaná na národní úrovni a akreditovaná třetí stranou.